Pristopna izjava - VPIS
S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica DBŠ Black Box in, da sprejemam statut društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem.

Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.
Podpis (za včlanitev otroka starega od 12 do 15 let mora podpisati skrbnik)